Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši přízeň! Bohužel Vám musíme oznámit, že provoz eshopu bude začátkem června ukončen, a proto už není možné dále objednávat. Děkujeme za pochopení. Kamča za Cronies

Ako na reklamácie

Postup pri reklamácii

 

Aj napriek starostlivý výber tovaru sa môže stať, že Vám príde tovar, ktorý má napríklad vadu na látke, má nejakú chybu, povolili sa nite ...

Ak sa niečo také objaví, napíšte nám prosím na email info@cronies.sk a my sa Vám ozveme, ako budeme reklamáciu riešiť.

Pokiaľ chcete reklamáciu vybaviť čo možno najrýchlejšie, uľahčíte nám veľmi prácu tým, že vyplníte vzorový formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je možné si stiahnuť tu: Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie

 

FORMULÁR pre uplatnenie reklamácie

(Vyplňte tento formulár a odošlite ho späť len v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).

 

Adresát (predávajúci):

Internetový obchod:                  www.cronies.sk

Spoločnosť:                              Bc. Kamila Štefková

So sídlom:                                Chlístov 10, 518 01 Dobruška, Česká republika

IČO / DIČ:                                 17504856

E-mailová adresa:                     info@cronies.sk

Telefónne číslo:                         +421233046956

 

 

Spotrebiteľ:

Moje meno a priezvisko:

Moja adresa:

Môj telefón a e-mail:

 

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácie)

Vážení,

dňa (*) som vo Vašom obchode vytvoril objednávku (špecifikácia objednávky pozri nižšie). Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto vady (* tu vadu treba podrobne opísať). Požadujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom: (* tu je potrebné požadovaný spôsob vybavenia podrobne opísať; napríklad - "keďže ide o odstrániteľnú vadu, požadujem o opravu produktu a to najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní). Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som práve uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu / výmenu, a následne potvrdenie dáta a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania ( v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu).

  1. Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom (*)
    a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu) (*)
  4. Meno a priezvisko spotrebiteľa:
  5. Adresa spotrebiteľa:
  6. Email:
  7. Telefón:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

 

 

V (tu vyplňte miesto), Dňa (tu doplňte dátum)

 

(Podpis)
______________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa

 

Zoznam príloh:

Faktúra za objednaný tovar č. (*)

 

 

Všeobecná poučenie k uplatneniu reklamácie

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačné lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Vyprší Ak zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Hodnotenie obchodu

Ako sú s nami spokojní naši zákazníci a čo o nás hovoria.


Výber z referencií


Cronies.sk nájdete na GLAMI.sk